Vitajte na oficiálnej stránke Majstrovstiev Slovenska žiakov a žiačok základných škôl v rapid šachu 2013


Na základe poverenia Slovenského šachového zväzu
Ružomberský šachový klub usporiada Slovenské finále postupovej súťaže základných škôl v zrýchlenom (rapid) šachu dňa
9. decembra 2013
v priestoroch hotela Kultúra (Ružomberok)
Toto podujatie je finálnou bodkou jednodňových vrcholových akcií pre mládež v rapid šachu za rok 2013, ktoré sa všetky konali v Ružomberku.

Majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok základných škôl 2012/13 22. februára 2013
Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev mladších žiakov 20. apríla 2013
M SR chlapcov a dievčat do 6, 8, 10, 12, 14, 16 a 20 rokov v rapid šachu 1. júna 2013
Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev starších žiakov 2. júna 2013
Celoslovenské finále sérií turnajov Grand Prix 15.júna 2013

Víťazi posledného ročníka žiakov a žiačok ZŠ: Ondrej Mráz a Eva Mészárosová

Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický
Garant za SŠZ: Zdeněk Gregor
Záštita podujatia: Ing. Michal Slašťan
Hlavný rozhodca: IA Karol Pekár

Podujatie podporili:

logo logo logo logo logo